Eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij de NPCF en A+O Metalektro, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met de NPCF en A+O Metalektro is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van de NPCF en A+O Metalektro openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.