Doelstellingen en aanbod

Het aan het werk houden van vakkrachten is in het belang van de werkgever én de werknemer. Maar welke ondersteuning kun je als werkgever krijgen en welke ondersteuning kun je je werknemer bieden? Het project wil ondersteuning bieden voor die gevallen dat je als werkgever samen met de chronisch zieke werknemer naar een passende oplossing voor knelpunten het werk moet zoeken. Er is informatie, kennis en ervaring beschikbaar die is opgedaan door andere werkgevers en die praktisch toepasbaar is. Het gaat dus vooral om tijdig handelen met de juiste tools om uitval te voorkomen.

Inhoud aanbod

U kunt advies op maat krijgen over uw rechten en plichten of ondersteuning/ coaching bij het inzetbaar houden van een chronisch zieke werknemer. Denk hierbij aan een analyse van de situatie binnen uw bedrijf en het in beeld brengen van knelpunten die u ervaart. Samen kan dan naar oplossingsrichtingen worden gezocht.

Tijdens de workshops komen de volgende thema's aan de orde:

  • Informatie en inzichten over de situatie waarin uw chronisch zieke werknemer zich bevindt en advies hoe het beste te communiceren;
  • Factoren en mogelijkheden om uw werknemer inzetbaar te houden. Welke aanpassingen (bijvoorbeeld in werkzaamheden of werkplek) kunnen helpen?;
  • Ondersteuning met informatie en oplossingsrichtingen. Zo nodig kunnen medewerkers worden doorverwezen (kennis van relevante organisaties, tools en wet- en regelgeving).