Tips

Chronisch zieke werknemers hebben behoefte aan een goed gesprek met hun werkgever en vice versa. Deze gespreksleidraad ondersteunt je als werkgever bij het bespreekbaar maken van chronische ziekte en werk. Je krijgt tips over gespreksvoering en er staat ook beknopte en toegankelijke context informatie over chronisch ziek en werk in.